Med ett ben i akademien och ett i praktiken

Jag är professor, forskar och undervisar i skatterätt, konstitutionell rätt och internationell rätt samt har omfattande praktisk erfarenhet. Jag disputerade 1995 på avhandlingen Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen. Efter flera års forskningsstudier och undervisning i civilrätt och skatterätt blev jag chef för Företagsskattegruppen vid Ernst & Young och hade sedan egen undervisnings- och rättsutredningsverksamhet åt bl.a. konsulter, advokater, skattetjänstemän och domare. 

Under den tiden var jag också adjungerad professor i skatterätt både vid Handelshögskolan i Stockholm och sedan vid Stockholms universitet, men har nu varit med och byggt upp juristprogrammet vid Karlstads universitet, där jag även förestår magisterprogrammet i skatterätt. Andra erfarenheter är att ha tjänstgjort som sekreterare i en statlig utredning (Rättssäkerheten vid beskattningen) och som folkrättsrådgivare i Försvarsmakten under några decennier. 

Mot denna bakgrund är det nog lätt att förstå att jag gillar att ha ett ben i akademien och ett i praktiken. Detta försöker jag lära ut i olika sammanhang. Såväl studenter som praktiker behöver både gedigen teoretisk och väl strukturerad kunskap, som god förmåga att omsätta den i praktiken förekommande fall. 

När mycket av utvecklingen i skatterätten nu sker i en internationell miljö behövs kunskaper såväl på regelnivå som i metodhänseende. Mycket av min forskning avser därför metoder vid kombinationen av nationell skatterätt, konstitutionell rätt och internationell rätt. Detta försöker jag sedan omsätta i praktisk och användbar kunskap på våra kurser och seminarier samt vid rättsutredningar i praktiska fall.