Kurser & seminarier för en djupare kunskap i skatterätt

Lång och bred undervisningserfarenhet

Anders Hultqvist håller inspirerande föredrag, kurser och seminarier för små eller stora grupper – det kan vara IRL eller digitalt, inspelat eller streamat. Under Corona-pandemin har vi också dragit nya erfarenheter om hur distansundervisning bör ordnas för att vara bra. Förutom att medverka i den reguljära undervisningen inom universitetet i mer än 30 år har han ordnat skattekurser för praktiker, såväl åt olika kursföretag som i egen regi. 

Cognitax

Med stöd av nyare pedagogik, såsom blended learning och flipped classroom, kan man mycket framgångsrikt blanda inspelade undervisningsfilmer med diskussionsseminarier, grupparbeten och inlämningsuppgifter m.m. samt situations- och deltagaranpassa undervisningen. Inom Cognitax kan vi ordna skräddasydda kurser eller seminarier, och vi utvecklar också undervisningsfilmer för självstudier eller komplement till lärarledd undervisning 
Se på några exempel nedan och ta gärna kontakt om du vill att vi hjälper till att ordna en bra utbildning!

Föreläsningar, kurser och seminarier på distans

Introduktion till inkomstskatterätten
– inkomstskatterättens grunder

Historisk bakgrund

Inkomstbegreppet

Inkomstbegreppet vid tolkning av inkomstskattelagen

Introduktion till skatterättslig metod

Del A

Del B

Del C