Kurser & seminarier

Under mer än 20 års tid har jag varit lärare, kurs- och seminarieansvarig både inom och utanför akademin.

Förutom att medverka i den reguljära undervisningen inom universitetet ansvarar jag för skattekurserna till praktiker, som juridiska fakulteten tillhandahåller genom Stiftelsen fakultetskurser.

Anders Hultqvist - Kurser & seminarierMina uppdragsgivare utanför akademin har bland andra varit:

Allt från ett 1-timmes-föredrag till en flerdagskurs ordnas utifrån beställarens önskemål. Det är en interaktiv process att sy ihop en bra lösning. Ibland gör jag allting själv, ibland tar jag hjälp av kollegor, allt beroende på vad som bäst gagnar slutresultatet.