Undervisningsfilmer – tillsammans med kurser eller för självstudier

Egenproducerade filmer

Undervisningsfilmer produceras löpande och används i olika sammanhang, t.ex. i kombination med lärarledda kurser och seminarier, men de kan också användas för självstudier eller i allmänt bildningssyfte. Några av dessa filmer finns allmänt tillgängliga under fliken Kurser och Seminarier. Fler filmer finns att tillgå i och för de särskilda kurser som vi anordnar samt kommer i framtiden att finnas tillgängliga efter beställning.