Populära seminarier som går på djupet

Ibland behöver vissa frågor diskuteras ordentligt och på djupet

Det kan vara med anledning av ett rättsfall, ny lagstiftning, nya rekommendationer från Skatteverket eller ett problem som uppmärksammats i praktiken. Liksom seminarier i djupare rättsfrågor inom akademien kan det då vara effektivt med ett sådant seminarium som är särskilt anpassat till behovet inom ett företag, en myndighet, en bransch eller en organisation, m.fl.
 
Anders har under flera decennier både organiserat ett stort antal sådana seminarier – allt från interna möten inom en advokat- eller konsultbyrå till arrangemang för kursföretag – och medverkat vid seminarier som arrangeras av andra. Planering, struktur och noggranna förberedelser är viktiga för att alla deltagare ska få ut maximalt av ett sådant seminarium. Numera hålls många seminarier också virtuellt, där deltagaren kan delta via sin dator från sin arbetsplats eller hemifrån. Här sker en ständig utveckling för att med teknikens hjälp öka upplevelsen. Bland fördelarna finns att det är mycket kostnadseffektivt, även om de inte i alla lägen kan ersätta fysiska möten.