Interaktiva kurser – möjligheterna är många

Kurser på distans och med virtuella hjälpmedel

Utvecklingen inom både pedagogik och teknik har numera möjliggjort större interaktiv medverkan när kurser hålls på distans och med virtuella hjälpmedel. Redan före Corona-pandemin hade vi inom universitetsvärlden börjat utveckla och pröva tankegångar som fått beteckningen ”flipped classroom” och ”blended learning”. Det är t.o.m. ofta så att deltagare blir mer stimulerade om man växlar undervisnings- och inlärningsmetoder än om undervisningen bedrivs bra men monotont. Mer användarvänlig och kostnadseffektiv teknik bidrar till möjligheterna att variera undervisningen och, för deltagaren, sätten att lära sig.
 
Till exempel kan föreläsningar via Zoom blandas med gruppdiskussioner i breakout-rooms, kortare anonyma tester i realtid, där man får ett kvitto på vad man uppfattat, ombyte till en förinspelad föreläsning, som t.o.m. tar deltagaren med ut ur ”klassrummet”, inlämningsuppgifter som diskuteras med författarna eller som redovisas för andra och så vidare.
 
Fördelen med inspelat material är att föreläsningarna kan ses flera gånger eller, som många deltagare har framhållit, att man kan stoppa, spola tillbaka och lyssna igen om man inte förstod första gången. För att ändå skapa interaktivitet kan man ha ett (eller flera) tillfällen, där deltagarna sedan diskuterar föreläsningen med föreläsaren eller andra.
 
Kombinationsmöjligheterna är kanske inte oändliga, men de ger utrymme för stor variationsrikedom och anpassningsbarhet till behoven för varje kurs. Inom Cognitax håller vi på att skapa ett antal sådana interaktiva kurser och kan även skräddarsy sådana för särskilda beställare.